ติดต่อเต็นท์

รถบ้านคุณณัช

ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อ.เมือง จ.พิษณุโลก

0899604112 , 0882934838